TOG
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  รูปแบบเลนส์  /  Discovery - เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ
Discovery - เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ
Discovery คือ เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ หรือ เลนส์โปรเกรสซีฟ ที่มีโครงสร้างเลนส์อยู่ด้านหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ