ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
โทร: (+66) 02 194 1145 ถึง 1150
Fax: (+66) 02 925 5710

แผนที่ แผนที่ Google
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (บริษัทย่อย)

ฝ่ายผลิต
61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
โทร: (+66) 02 194 1126 ถึง 1130
แฟ๊กซ์: (+66) 02 925 5290

แผนที่ แผนที่ Google
บริษัท โพลีซัน จำกัด (บริษัทย่อย)

ฝ่ายผลิต
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
โทร: (+66) 02 925 6142
Fax: (+66) 02 925 6144

แผนที่ แผนที่ Google