TOG ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็ก
TOG ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็ก

TOG ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็ก

บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG) ร่วมกับพันธมิตร Specsavers Group, บจ.หอแว่น กรุ๊ป, และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพดวงตา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญสุขภาพดวงตา ในโครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็กสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนโฆษิตสโมสร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

โดยมีรองศาตราจารย์นายแพทย์พิทยา ภมรเวชวรรณ หัวหน้าสาขาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทลัยมหิดล นำคณะจักษุแพทย์ตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา

ทั้งนี้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOG และนายภาคี ประจักษ์ธรรม, กรรมการบริหาร บจ. หอแว่น กรุ๊ป ส่งมอบแว่นสายตา ให้แก่ นายวีนัส  จอมเกาะ, รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆษิตสโมสร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาสายตาของนักเรียน