TOG Happy Heart ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
TOG Happy Heart ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

TOG Happy Heart ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรม “TOG Happy Heart ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน TOG เข้าโครงการนี้ 164 คน ได้ร่วมบริจาคโลหิตรวม 148 ยูนิต เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุม TOG Hall