TOG ร่วมสนับสนุนถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565
TOG ร่วมสนับสนุนถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565

TOG ร่วมสนับสนุนถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 Ms. Chia Ling (Michelle) Hsieh, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำภูมิภาค ตัวแทน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ ร่วมสนับสนุนถ้วยรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีนายยศวัฒน์  คงมี ปลัดอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ