TOG มอบเงินสนับสนุนพร้อมสื่อการเรียนการสอน Animation ให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
TOG มอบเงินสนับสนุนพร้อมสื่อการเรียนการสอน Animation ให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

TOG มอบเงินสนับสนุนพร้อมสื่อการเรียนการสอน Animation ให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

Ms. Chia Ling (Michelle) Hsieh, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำภูมิภาค บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ เป็นตัวแทนส่งมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท พร้อมสื่อการเรียนการสอน Animation เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและพัฒนาภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565