TOG ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยชุมชนตำบลลำโพ
TOG ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยชุมชนตำบลลำโพ

TOG ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยชุมชนตำบลลำโพ

Ms. Chia Ling (Michelle ) Hsieh, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำภูมิภาค เป็นตัวแทนบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ ส่งมอบแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยมือ ฟ๊อกซี่สำหรับแบ่งจ่าย, น้ำดื่ม, หน้ากากอนามัย และ ยาฟ้าทลายโจร ให้แก่ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือพนักงานและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวในศูนย์พักคอยแห่งนี้ โดยมีนายสมศักดิ์ โขงรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565