TOG ร่วมโครงการ Care the Bear ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
TOG ร่วมโครงการ Care the Bear ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

TOG ร่วมโครงการ Care the Bear ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” เข้าร่วมโครงการ ‘CARE THE BEAR’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SET SOCAIL IMPACT จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม TOG Investor Day ประจำปี รูปแบบการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 จากการจัดงานครั้งนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซ GHG ประมาณ 1,823.09 KgCO2e หรือเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ต่อปี จากการปลูกต้นไม้ 203 ต้น

TOG ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในปัจจุบันและอนาคต