TOG บริจาคชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
TOG บริจาคชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

TOG บริจาคชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

Ms. Chia Ling (Michelle ) Hsieh, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำภูมิภาค เป็นตัวแทนบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ ส่งมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด มูลค่า 29,425 บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายมนตรี บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565