TOG, นำศิลป์ไทย และหอแว่น ส่งมอบแว่นตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการแว่นตาสู่ชุมชน
TOG, นำศิลป์ไทย และหอแว่น ส่งมอบแว่นตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการแว่นตาสู่ชุมชน

TOG, นำศิลป์ไทย และหอแว่น ส่งมอบแว่นตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการแว่นตาสู่ชุมชน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG  ร่วมกับ บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด และ บริษัท หอแว่น จำกัด ส่งมอบแว่นตาจำนวน 85 คู่ ให้แก่ พระภิกษุสงฆ์และบุคคลากรของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในโครงการแว่นตาสู่ชุมชน โดยมีพระมหารวย กิตฺติวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564