บริการตัดประกอบเลนส์
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  บริการ  /  บริการตัดประกอบเลนส์
บริการตัดประกอบเลนส์การตัดประกอบเลนส์ เป็นบริการที่บริษัทให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยการลงทุนในนวัตกรรมเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการฝนเลนส์ (Lens Edging) ร่วมกับความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ในการประกอบเลนส์มาอย่างยาวนาน ซึ่งมีส่งผลต่อคุณภาพสูงสุดในการตัดประกอบเลนส์และความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า