ความรู้เกี่ยวกับสายตา
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  ความรู้  /  ความรู้เกี่ยวกับสายตา
ความรู้เกี่ยวกับสายตา

สายตาสั้น Myopia
สายตาสั้น เป็นความผิดปกติที่เกิดจากกำลังการรวมแสงของตามากเกินไป เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาจเกิดจากการที่กระจกตาโค้งมากเกินไป หรือขนาดลูกตายาวเกินไป เมื่อมองวัตถุที่อยู่ไกลแสงจึงรวมก่อนถึงจอประสาทตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลไม่ชัดเจน ในทางตรงกันข้ามแสงจากวัตถุที่อยู่ใกล้ จะรวมใกล้จอประสาทตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจนกว่า ผู้ที่มีสายตาสั้นสามารถมองใกล้ได้ชัดกว่ามองไกล การแก้ไขปัญหาสายตาสั้นสามารถทำได้โดยใช้เลนส์เว้าช่วยลดกำลังการรวมแสงที่มีมากเกินไปเพื่อให้สามารถมองไกลได้ดี


สายตายาว(โดยกำเนิด) Hyperopia
สายตายาว(โดยกำเนิด) เป็นความผิดปกติที่เกิดจากกำลังการรวมแสงของตาน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาจเกิดจากการที่กระจกตาแบนเกินไป หรือขนาดลูกตาสั้นเกินไป เมื่อมองวัตถุที่อยู่ไกล แสงจะเลยจอประสาทตา ก่อนรวมเป็นจุดภาพส่งผลให้การมองจะไม่ชัดทั้งใกล้และไกล ผู้ที่มีสายตายาว(โดยกำเนิด)เล็กน้อย จะสามารถมองไกลได้ดี แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น หรือมีการเพ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะหรือตาล้าได้ การแก้ไขภาวะสายตายาว(โดยกำเนิด) สามารถทำได้โดยใช้เลนส์นูนเพิ่มกำลังการรวมแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ดี


สายตาเอียง Astigmatism
สายตาเอียง เป็นความผิดปกติที่เกิดจากกำลังการรวมแสงของตาในแนวต่างๆ ไม่เท่ากัน มักมีสาเหตุเกิดจากกระจกตาผิดปกติ มีความโค้งในแนวตั้งและแนวนอนต่างกัน หรืออาจเกิดจากเลนส์ตาอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติก็ได้ ภาวะนี้มักเกิดร่วมกับภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาว(โดยกำเนิด) ส่งผลทำให้ะเห็นภาพซ้อน การแก้ไขสายตาเอียงโดยการใช้แว่นสายตา จะต้องใช้เลนส์ชนิดพิเศษเรียกว่า cylindrical lens เพื่อใช้ปรับกำลังการรวมแสงที่แตกต่างกัน


สายตายาว(ตามวัย) Presbyopia
เมื่อมีอายุ 40 ปี คนทั่วไปซึ่งเคยมองเห็นได้ดีทั้งใกล้และไกล โดยไม่ต้องใช้แว่น จะเริ่มสังเกตว่าการมองใกล้เริ่มเป็นปัญหาสายตายาว(ตามวัย) เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการมองใกล้ ซึ่งต่างจากสายตายาว(โดยกำเนิด) ตรงที่สายตายาว(ตามวัย) จะมีปัญหาในการมองใกล้เท่านั้น ส่วนสายตายาว(โดยกำเนิด) จะมีปัญหาทั้งการมองใกล้และมองไกล เพราะฉะนั้นผู้ที่มีทั้งสายตายาว(โดยกำเนิด) และสายตายาว(ตามวัย) จำเป็นต้องใช้แว่นเพื่อใช้มองทั้งใกล้และไกล

 

เรียบเรียงโดย

นักทัศนมาตรศาสตร์ TOG