Zenith WI™
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  รูปแบบเลนส์  /  z design™ เลนส์โปรเกรสซีฟดิจิตอลเฉพาะบุคคล  / Zenith WI™
Zenith WI™

Zenith WI™

เลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลที่ออกแบบด้วยสุดยอดเทคโนโลยีบนสิทธิบัตรลดความบิดเบือนระดับสูงสุดไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช้งานจริง ด้วยค่าพารามิเตอร์ของลักษณะการสวมใส่เฉพาะบุคคลนั้นๆ เพื่อภาพที่คมชัด กว้างกว่า และให้ความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับการมองเห็นระยะใกล้และระยะไกล