เลนส์สองชั้น
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  รูปแบบเลนส์  /  Excelite® - เลนส์พื้นฐาน  / เลนส์สองชั้น
เลนส์สองชั้น

เลนส์สองชั้น


เลนส์สองชั้น (Bifocal Lens) คือ เลนส์ที่ประกอบด้วยเลนส์สองส่วน ได้แก่ ส่วนบนสำหรับการมองไกล และส่วนล่างสำหรับใช้ในการมองใกล้ เช่น การอ่านหนังสือ เลนส์สองชั้นใช้แก้ปัญหาสายตาสำหรับ ผู้ที่มีปัญหาการมองใกล้ ที่เกิดจากภาวะสายตาสูงวัย มักพบในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

ปัจจุบันเลนส์สองชั้นได้มีการพัฒนาไปยังรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยยังคงวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่นเดิม และเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแว่นในการใช้งาน