Maxima Desk
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  รูปแบบเลนส์  /  Maxima - เลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะทาง  / Maxima Desk
Maxima Desk

Maxima Desk


เลนส์โปรเกรสซีฟมาตรฐานที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศ หรือเน้นการทำงานระยะใกล้-กลางเป็นหลักสามารถเลือกใช้งานได้ตามระยะที่ต้องการ มีค่าความแตกต่างของกำลังเลนส์สูงสุด – กำลังเลนส์ต่ำสุด ( Degression ) ให้เลือก 3 ค่า คือ -1.00 D, -1.33 D, -1.75 D