TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี การตลาด การขาย หรืออื่นๆ

2. อายุ 18-35 ปี

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้

สมัครตำแหน่งนี้

แนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha