TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  วิศวกร R&D
วิศวกร R&D

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโพลีเมอร์, วิศวกรรมเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์, วิทยาศาสตร์เคมี
- อายุ 23-30 ปี
- ความสามารถทางภาษา TOEIC 550 คะแนน.

สมัครตำแหน่งนี้

แนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha